Dobre Miasto Nieoficjalny serwis miasta i gminy z województwa warmińsko-mazurskiego

U Prusów istniał zwyczaj palenia ciała zmarłego po śmierci i składania jego prochów do urny. Następnie urnę i przedmioty codziennego użytku należące do umarłego składano do ziemi. Wraz z podpisaniem w 1249 r. ugody dzierzgońskiej Krzyżacy zakazali Prusom palenia zwłok, chociaż obyczaj ten jeszcze przez pewien czas był potajemnie praktykowany. Do naszych czasów zachowały się jeszcze nieliczne kurhany, które są świadectwem bogatej kultury, religii i obyczajów pruskich.

Bukwałd, gm. Dywity
Rozległa nekropola kurhanowa położona w lesie w odległości ok. 2 km na wschód od wsi.

Piórkowo, gm. Płoskinia
Rozległe cmentarzysko kurhanowe położone w lesie przy południowo-zachodnim brzegu Zalewu Pierzchalskiego, sztucznego zbiornika wodnego na Pasłęce. Nekropola prawie w całości została zbadana. Jako ciekawostkę pozostawiono po zakończeniu prac archeologicznych kamienne kręgi ułożone u podstawy kurhanów i tzw. kamienne skrzynie w których znajdowały się urny wraz z wyposażeniem. Szczególną uwagę zwraca kurhan w którego centrum znajduje się obstawa kamienna od której odchodzi siedem promieni usypanych z otoczaków.

Ponary, gm. Miłakowo
Monumentalny kurhan usypany na kulminacji wzgórza położony w odległości około 0,5 km na północ od miejscowości. Na szczycie kurhanu rośnie potężna stara lipa, która oplata go korzeniami – drzewo to w religii Prusów było otaczane świętością i utożsamiano je z symbolem kobiecości.

Tołkiny, gm. Korsze
Potężny kurhan położony w polu w odległości około 0,8 km na wschód od Tołkin.

Wapnik, gm. -
Kurhan usypany na wysokiej skarpie rzecznej Pasłęki położony na południe od miejscowości.

Zebrał i opracował : R. Klimek